Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Hangi Şirketlerde Mutlaka Lojistik Birimi Olmalı ?

Yazar Yayınlanan etiket yok 0
İçinde hammadde tedariki, üretim ve üretim sonrası satış aksiyonlarının olduğu, ithalat ve ihracat süreçlerinin işletildiği tüm işletmelerde lojistik birimi kurulmalıdır.
Bu birim doğru ürünün, doğru zamanda, doğru kişiye teslimi, üretim aşamasında ki hammadde tedariklerinin temini, ürün sevklerinin planlanması, en uygun maliyet ile taşımacılık faaliyetlerinin yürütülmesi, kısacası tüm tedarik zinciri aksiyonlarının takibi ve kontrolü için gereklidir.
Aynı bir lojistik şirketi gibi aksiyon alan bu birimler şirketlerin tüm tedarik zinciri faaliyetlerini yürütürler.
Bu birimler, firmaların tedarik zinciri aksiyonlarındaki tüm faaliyetlerini birebir kontrol ve takibi ile yükümlüdür. Yapılan işlerin daha hızlı, daha güvenilir olması için teslimat noktasına varana kadarki tüm süreçlerini takiple görevlidirler.
Ürünün zamanında, hasarsız ve güvenilir şekilde varması için yapılan bu faaliyetler, bu birimin en asli görevidir.
Birimin içinde bulunan iş süreçleri ve görev dağılımları sürecin hızlı işlemesi ve takibi için önem arz eder.
Bu birimlerde görev alacak personelin yeterli sayıda ve iş tecrübelerinin yapılacak işe uygun olması gerekir.
Burada yürütülen faaliyetlerde, iş aksaması olmaması adına iş takibini tecrübeli personeller yapmalıdır. Tecrübeli personel ile üretilen ürünlerin zamanında müşteriye ulaşması ve iyi müşteri ilişkileri oluşturulur. Böylece daha sonra yaşanabilecek sorunlarıın önüne geçilir, bu da hem firmayı hem de alıcı kişileri memnun eder.

Paylaş