Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Tersine Lojistik Nedir ?

Yazar Yayınlanan etiket yok 0
Tedarik Zinciri Yöneten Profesyoneller Konseyi Tersine Lojistiği; hammaddelerin, halen süreçte bulunan envanterlerin, bitmiş malların ve bunlar hakkındaki bilginin tüketim noktasından üretim noktasına tekrar değer elde etme veya düzgün bir şekilde elden çıkarma amacıyla verimli ve maliyet avantajlı akışını planlama, yürütme ve kontrol etme süreci olarak tanımlamaktadır.
Tersine lojistiğin kullanılmasının 3 sebebi vardır. Bunlar, ekonomik, ekolojik ve yasal sebeplerdir.
Yasalar ürünün geri toplanmasını ve yeniden değerlendirilmesini veya uygun şekilde imha edilmesini zorunlu tutabilir. Çevreye zarar vermeyen, sağlıklı,dost üretim ve tüketim sebebi ile tersine lojistik uygulanıyor olabilir. Ürünün yeniden değerlendirilmesi kaynak ve malzeme kullanımı açısından ekonomik fayda sağlayacağı için tersine lojistik önem arz etmektedir.
Son yıllarda özellikle geri dönüşüme müsait ürünlerin hayatımıza girmesi ile birlikte kullanılan ürünler imha edildikten sonra tekrar yapılandırılarak, işletilerek ve içine gerekli ürünler konularak tekrar kullanıma hazır hale getirilmektedir. Bu tip ürünler hem lojistik sektörünün alanına girmekte hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Paylaş

Henüz Yorum Yok!

Ne düşünüyorsun / sanıyorsun?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir