Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Lojistik İş Tanımı Nedir?

Yazar Yayınlanan etiket yok 0
Lojistik bir faaliyetler bütünüdür. Kısa bir tanım yapmak gerekirse;
“Lojistik” sadece, bir ürünü bir yerden alıp bir yere teslim etme işi değildir. Lojistik o ürünün, doğması, büyümesi, gelişmesi, üretilmesi, teslimi, kullanılması ve kullanım süresi bitip yok edilmesi sürecine kadar tüm aksiyonun bizzat içindedir.
İşte bu tanım eşiğinde herkesin bir görevi ve üstlendiği bir aksiyon vardır. Buna göre belirlenmiş iş tanımları ve o işin yetkili sorumlusu mevcuttur. Özünde aynı lakin her şirketin farklı olmak üzere lojistik iş tanımı ve bu tanıma müdahil iş süreçleri mevcuttur.
Örnek vermek gerekirse, lojistik operasyon sorumluları; araç operasyon sorumluları ve depo operasyon sorumluları olarak ikiye ayrılabilir.
Depo operasyon sorumluları depo içerisindeki aksiyonların kontrolü, giren çıkan ürünlerin takibi, bu takip esnasında yapılması gerekenlerin belirtilmesi ve alt kademede bulunan personellerinin, özellikle kurye ve sipariş hazırlama personellerinin gerekli tedbirleri alıp almadığı konusunda yardımcı olabilir.
Araç operasyon sorumluları ise gelen araçların takibi, depodan çıkan araçların takibi, ürünlerin hazırlanıp araçlara yüklenme şekilleri, toplu taşıma irsaliyelerinin hazırlanması gibi operasyonlarda yardımcı eleman olarak çalışmaktadır.

Paylaş