Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

“Örgütlerde Stratejik Liderlik ve Özellikleri”

halitkaya

Yönetimin 6 fonksiyonu olan;

  • Planlama
  • Örgütleme
  • Yöneltme
  • Eşgüdüm
  • Denetim
  • Geri Bildirim

Aksiyonlarının doğru bir şekilde işleyebilmesi ve yönetilmesi için doğru bir lidere ihtiyaç vardır. Bu lider örgüt içinde gerekli tüm koordinasyonu zamanın şartlarına uyumlu ve inovatif unsurları da devamlı gözeterek uygulamalıdır. Liderliğin şekli ve yönetimi tarihin ilk çağlarından beri farklı tanımlara bürünmüş ve uygulanmıştır. Gelişen teknoloji, yürütülen faaliyetler her geçen yüzyılda değişkenliğe uğramış, buna müteakip liderliğinde uygulama ve yönetme şekilleri değişmiştir.

Stratejik liderlik, geniş görüşlülük sahibi olmayı gerektirir. Olayları, durumları, stratejileri, ön görüleri faydacı olmalıdır. Kendini devamlı olarak geliştirebilen, etik kaidelere saygılı, insanları dinleyen ve anlayan, görüşlerine değer veren, istikrar ve düzenin sağlayıcısı olmalıdır. Belirsizlik durumlarından en az hasarla çıkmak için öncesinde yapılan ve sonrasında yapılması planlanan tüm unsurların işleyişine hâkim olup,  doğru politik kararlar almalıdır.

Stratejik lider, geçmiş ve geleceğin fotoğrafını iyi çekerek, örgütün faaliyet bütünlüğünü devamlı olarak revize etmelidir. Ne çok katı nede çok yumuşak bir yönetim sergilememeli. İstişareye açık olarak devamlı fikir alışverişi ve araştırmacı olmalı.

Google’da “lider” kelimesini arattırdığımızda karşımıza 117 milyon sonuç çıkıyor. Liderlik kelimesi içinse 33 milyon sonuç var. Kısaca liderlik sorusunun cevabını aramak isterseniz milyonlarca tanım ve görüş ile karşı karşıya kalıyorsunuz.

Son tahlilde, bir örgütte başarı olmak isteyen bir liderin ana kıstası şu söz ile şekillenmelidir diye düşünüyorum;

“Çıraklığını yapmadığınız işin, patronu olmazsınız.”

Paylaş