Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Bir Yönetim Bilimi Vakası

Cengiz Bey, hâlihazırda bir lojistik şirketinde 12 yıldır çalışmaktadır. Bu şirkette kurye olarak işe başlayan Cengiz Bey, tamamen kendi gayret ve özverisi ile sırasıyla; kurye, bilgi işlem operatörü, nokta sorumlusu, şube müdürü ve bölge satış sorumlusu olarak görevine devam etmiştir. Uzun yıllardır bulunduğu sektörde tecrübe sahibi olmasına rağmen, kendisine yönetimsel anlamda bir görev, sebebi bilinmeyen bir şekilde tebliğ edilmemektedir.

İşin enteresan kısmı ise, ondan daha sonra şirkete girmiş birçok kişi terfi etmiş bu terfilerden sonra işin nasıl yapılması gerektiği noktasında Cengiz Beyin tecrübelerinden yararlanmak adına kendisi ile devamlı istişare içinde kalmışlardır.

Bulunduğu şirkette yeni açılan, Lojistik Mükemmellik Müdürlüğü görevine daha önce lojistik sektörü tecrübesi olmayan lakin yönetim bilimi noktasında başka şirketlerde çalışmış ve bu alanda doktora yapan bir kişi atanmıştır. Oda, daha önceden Cengiz Bey ile başka bir alanda tanışıktır. Yeni atanan bu müdürde, ilk iş olarak Cengiz Beyi makamına çağırarak, tecrübelerinden yararlanmak ve işe nasıl başlanması gerektiği noktasında görüş almak istemiştir. Uzun yıllardır aynı şirkette çalışan Cengiz Bey, operasyonel anlamda işlerin nasıl daha iyi olacağı noktasında ki düşüncelerini kendisine aktarır. Tüm aksak yönleri ve yapılması gerekenleri anlatır. Daha sonra lojistik mükemmellik müdürlüğünde çalışan kişi işten ayrılır. Şirkette bir yönetim değişikliği olur. Bununla birlikte yeni gelen genel müdür sektör tecrübesi olan bir kişidir. Birkaç ay içerisinde şirketin aksayan yönlerini ve yapılması gerekenleri açıklayan bir rapor ortaya koyar.

Ne tuhaftır ki, o rapor Cengiz Beyin 5 senedir anlatmaya çalıştığı ve en son Lojistik Mükemmellik Müdürüne aktardığı raporun birebir aynısıdır.

Cengiz Bey bu şekilde rapor hazırladığı o dönemlerde yine sorumlu pozisyonda ve 3.000 TL maaşa çalışmaktayken, lojistik mükemmellik müdürü 10.000 TL maaş almaktadır. Bununla birlikte yeni gelen genel müdüründe 20.000 TL maaşı bulunmaktadır.

3.000 TL maaş alan ve o zaman sorumlu pozisyonda çalışan Cengiz Bey 5 yıl önce tüm yapılması gerekenleri zaten biliyordu. Buna rağmen eski yönetim tarafından bir türlü dikkate alınmayarak terfi ettirilmemiş ve daha yüksek maaşlar ile istihdam ettirilen yönetici pozisyonunda ki insanlarda Cengiz Beyden fikren faydalanmıştır.

  • 3000 TL maaş verilen bir personelin 20.000 TL maaş verilen bir yöneticinin yapacaklarını zaten bilmesi yönetim bilimi açısından nasıl değerlendirilir?
  • Orta düzey yöneticilerin Cengiz Beyde ki kabiliyeti bilmesine rağmen, üst yönetim bundan neden habersizdir?
  • Cengiz Beye gereken değer neden verilmemiştir?

 

Halit Kaya

hltky550@gmail.com

 

Paylaş

Henüz Yorum Yok!

Ne düşünüyorsun / sanıyorsun?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir